17 Feb Sijthoff Leiden: Paul van Els over Daoïsme

Lezing: Daoisme

17 februari | 20:0022:00

Mensen hebben soms moeite om zich staande te houden in een jachtige wereld, zeker bij tegenslagen zoals ziekte of het verlies van een dierbare. Dat was niet anders in het oude China, toen oorlogen aan de orde van de dag waren en mensen hun leven niet zeker. In oude Chinese filosofische teksten zoals de Laozi (ook bekend als Lao-tse of Tao-te-tsjing) of de Zhuangzi (ook bekend als Chuang-tzu) komen dit soort problemen aan bod. Deze teksten vertellen op geheel eigen wijze hoe het beste kan worden omgegaan met zulke problemen. Zij gebruiken daarbij termen als dao (ook wel tao geschreven), oftewel ‘de Weg’, en wuwei, een paradoxale term die ‘doen-door-niet-te-doen’ betekent. In deze lezing worden zulke termen nader toegelicht.

Deze lezing maakt deel uit van een reeks lezingen over de drie grote levensbeschouwingen van China: confucianisme, daoïsme en boeddhisme. De volgende lezingen vindt plaats op februari. De spreker, dr. Paul van Els, studeerde sinologie in Leiden, met bijzondere aandacht voor de oude Chinese taal, geschiedenis, cultuur en filosofie. Inmiddels is hij al meer dan tien jaar werkzaam als universitair docent aan zijn alma mater, waar hij les geeft en onderzoek doet op het gebied van het oude Chinese denken. Tevens verzorgt hij er het taalonderwijs Klassiek Chinees, waarbij zijn lesboek Van orakelbot tot weblog (Leiden University Press, 2015) wordt gebruikt. Kijk op zijn website voor meer informatie.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5

http://www.sijthoff-leiden.nl/agenda/lezing-daoisme/

15 Feb China seminar: Rogier Creemers: Building a Strong Cyber Power

Title: Building a Strong Cyber Power: China’s Ambitious ICT Strategy

 

Speaker: Rogier Creemers (LIAS & Van Vollenhoven Institute)

 

Date/time: 15 Feb 2017, 15.15-17.00

Place: Vrieshof 1, Room 6

 

Synopsis:

In 2013, China embarked on a profound restructuring of its Internet governance structure and its information technology policy. Called the “strong cyber power strategy”, these measures are aimed at enhancing China’s technological capacities, their commercial application and the country’s weight in global Internet governance. This talk will discuss the leadership’s perceptions concerning the challenges and opportunities of information technology, how these influence policy formation, and how that interrelates with global questions.

21 januari Sijthoff Cultuur Leiden: workshop over Lu Xun

Workshop: Chinese literatuur I

21 januari | 15:0017:00

lu-xun-sept-1933In deze workshop Chinese literatuur staat schrijver Lu Xun (1881-1936), centraal. Hij wordt beschouwd als de eerste moderne schrijver van China van vooral korte verhalen. Hij heeft een grote invloed gehad op de Chinese modern literatuur. We hebben drie van zijn meest bekende verhalen geselecteerd voor deze workshop; Kong Yiji, The True Story of Ah Q en A Madman’s diary. Na een introductie door Monique Groeneveld over de schrijver en zijn werk is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud van de verhalen en de betekenis van Lu Xun op de Chinese literatuur.

De workshop Chinese literatuur II vindt plaats op 18 februari.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5

http://www.sijthoff-leiden.nl/agenda/workshop-chinese-literatuur-i/

Locatie

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1b
Leiden, 2311 GZ Nederland

14 januari Sijthoff Cultuur Leiden: opening expo This is China!

Openingslezing expo: This is China!

14 januari | 15:3016:15

Dankzij de persoonlijke oriëntaties in China en de daardoor verworven vriendschappelijke relaties met de Chinese kunstwereld, heeft  Galerie Kunstbroeders een indrukwekkende kunstportfolio met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Eigenaar Rijk Schippers vertelt over de mogelijkheden en onmogelijkheden van kunstenaars in het huidige China. Na deze lezing wordt de expositie geopend en gaat journalist Maarten Baanders in gesprek met Rijk Schippers en de andere aanwezigen.

Entree: gratis

http://www.sijthoff-leiden.nl/agenda/openingslezing-expo-this-is-china/

Locatie

Sijthoff Cultuur
Doezastraat 1b
Leiden, 2311 GZ Nederland
 

13 jan Sijthoff Cultuur Leiden: Het verhaal van China

Lezing: Het verhaal van China

13 januari | 20:0022:00

Ongeveer driekwart van de geprogrammeerde activiteiten in de eerste drie maanden van 2017 staan bij Sijthoff Cultuur in het teken van China.
Op deze avond de openingslezing met als titel ‘Het verhaal van China’.
China wordt beschouwd als de oudste nog bestaande beschaving ter wereld en spreekt uiteraard tot de verbeelding. Het eeuwenoude mysterieuze keizerrijk heeft zich de afgelopen eeuw ontwikkeld tot  de tweede economie van de wereld.  Een land van uitersten; steden met hypermoderne centra en het platteland waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan. De geschiedenis is een van de bindende factoren die China maken tot het land wat het nu is. In een vogelvlucht we maken kennis met de bewogen geschiedenis van dit land en zijn bewoners. Na de eeuwenoude keizerlijke traditie staat nu de communistische partij aan het roer en neemt China een steeds belangrijkere plaats in op het wereldtoneel.
Monique Groeneveld is historica met een specialisatie in Chinese geschiedenis. Een groot deel van het jaar woont en werkt zij in Beijing, China. Zowel in Nederland als in China  geeft zij regelmatig  cursussen en lezingen over de Chinese cultuur en geschiedenis en deelt zo haar passie voor dit fascinerende land.

Entree: € 7,50 – CJP en studenten € 5

http://www.sijthoff-leiden.nl/agenda/lezing-het-verhaal-van-china/

30 November China Seminar: Matt Ferchen: Political risk assessment

Political Risk Assessment with Chinese Characteristics: Venezuela and Beyond

Matt Ferchen (Tsinghua University)

Beginning around 2011, when Chinese investments and citizens were caught up in unexpected turmoil and political change in places like Libya and Myanmar, Chinese government officials, academics and business leaders began to focus on better understanding and managing “political risk”. Yet at this same time China was building up its largest overseas loan portfolio, and a close diplomatic relationship, with arguably the highest risk country in the Americas: Venezuela. This talk will discuss how the concept, and management, of political risk has evolved in China in recent years and how despite these efforts China’s relations with Venezuela highlight the difficulties and contradictions in China’s new risk management efforts. The discussion will include a focus on how the political economy of “stability”, both in China’s domestic and foreign affairs, is central to understanding how risk is conceptualized and, at least in the case of Venezuela, (mis)managed.


Matt Ferchen is an associate professor in the Department of International Relations at Tsinghua University in Beijing and also a resident scholar at the Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. Professor Ferchen has lived, studied and worked in China since 2000 and his research and teaching focus on the domestic and international political economy of China’s evolving development model. He has a Ph.D. in Government from Cornell University and a Master’s in international affairs from Johns Hopkins SAIS.

 

When & where: Wednesday 30 November 15:15-17:00 p.m. De Vrieshof 4/006 Leiden University, Leiden

23 November China Seminar: Michael Keevak: How did East Asians become yellow?

Wednesday 23 November; 15:15-17:00 p.m. Location: De Vrieshof 3/ 104 (Verbarium), Leiden University

How Did East Asians Become Yellow?

Michael Keevak

In their earliest encounters with East Asia, Europeans almost uniformly characterized the people of China and Japan as white, yet by the end of the seventeenth century the category of whiteness was reserved for Europeans only. When and how did Asians become “yellow” in the Western imagination? Looking at the history of racial thinking, this talk will explore the notion of yellowness and show that the label originated not in early travel texts or objective descriptions, but in the eighteenth- and nineteenth-century scientific discourses on race. The conceptual relationship between East Asians and yellow skin did not begin in Chinese culture or Western readings of East Asian cultural symbols, but in anthropological and medical records that described variations in skin color. Eighteenth-century taxonomers such as Carl Linnaeus, as well as Victorian scientists and early anthropologists, assigned colors to all racial groups, and once East Asians were lumped together as members of the “Mongolian race” they began to be considered yellow.

Michael Keevak is a professor of foreign languages at National Taiwan University. His books include Becoming Yellow: A Short History of Racial Thinking (Princeton, 2011); The Story of a Stele: China’s Nestorian Monument and its Reception in the West, 1625-1916 (Hong Kong, 2008); and The Pretended Asian: George Psalmanazar’s Eighteenth-Century Formosan Hoax (Detroit, 2004). A new book, Embassies to China: Diplomacy and Cultural Encounters Before the Opium Wars, is forthcoming next year from Palgrave Macmillan.

19 October China Seminar: Prof. Max K.W. Huang on the Transformation of Knowledge in Modern China

China Seminar 2016-2017 19 October

From 15.15-17.00 in Vrieshof 3 – Verbarium, Leiden University, Witte Singel 25, Leiden. All are welcome.

 

Evolution and Ethics and the Transformation of Knowledge in Modern China

Professor Max. K. W. Huang

Distinguished Research Fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica, Taiwan, R.O.C.

Abstract

Yan Fu’s Theory of Natural Evolution, a translation of Huxley’s Evolution and Ethics, was an important work and famous for its inaccuracy. It was widely read and encouraged Chinese people to understand natural evolution to strengthen themselves and to save their race. In this talk I will analyze the features of this Chinese translation and its impact on knowledge transformation in modern China. Yan’s translation was strongly influenced by his prior study of The Book of Changes and Xunzi. Yan emphasized the importance of ethical values in the process of evolution. He criticized Spencer for overemphasizing natural evolution at the expense of moral autonomy, and established a link between his emphasis on ethics, individual freedom, and Huxley’s theory of social cooperation. In this way, Yan’s understanding of evolution placed equal emphasis on self and group and led to an accommodative approach to policy and cultural reform. His ideas influenced both revolutionaries and constitutionalists in the late Qing, as well as liberals and New-Confucians in the Republican period. Moreover, Yan’s view of natural evolution along with his other translations of J. S. Mill, Adam Smith and Herbert Spencer led to the widespread adoption of a linear view of historical studies, as well as the rise of sociology, economics, political sciences, and religious studies in Modern China.

  

About the Speaker:

Dr. Max K. W. Huang was born in Taipei, Taiwan in 1957. He received his bachelor’s and master’s degrees in History from Nation Taiwan Normal University. He subsequently pursued his studies in the United Kingdom and the United States, receiving a second master’s degree from Oxford University and his Ph. D degree from Stanford University. He is a distinguished research fellow at the Institute of Modern History, Academia Sinica. His major fields are Ming-Qing studies and Modern Chinese intellectual history. He has published six books and more than 80 articles. Dr. Huang’s most recent book is If It’s not Dirty, It’s No Joke: Humor, Desire, and the Body in the World of Modern Chinese Masculinity. His latest book is Government and Politics in Taiwan (Rouledge, 2011). He has a new co-edited volume titled Migration to and from Taiwan (Routledge, 2014).

《天演論》與近代中國的知識轉型

黃克武 教授

中央研究院近代史研究所特聘研究員

《天演論》乃嚴復譯自赫胥黎的《演化與倫理》一書,此書在近代中國影響深遠,鼓舞國人自立圖強,然該書乃「達旨」而非忠實之翻譯。本次講座將分析此譯書的思想特點及其對近代中國知識轉型的影響。嚴譯深受《易經》與荀子之影響,以此來詮釋西方天演觀念。他強調天演過程之中倫理的價值,並結合了倫理、個人自由與赫胥黎所強調的社會合作,而批評斯賓塞「任天為治」的想法。他的觀念影響了晚清的革命黨與立憲派,以及民國之後的自由主義者與新儒家。他所譯介的天演觀念以及他對穆勒、亞當斯密與斯賓塞著作的翻譯促成線性觀點的歷史研究,以及近代中國社會學、經濟學、政治學與宗教學的興起。

 

講者簡介:

黃克武博士1957年生於臺灣臺北,臺灣師範大學歷史學系學士、碩士,英國牛津(University of Oxford, U.K.)大學東方系碩士(1989),美國史丹佛(Stanford University, USA)大學歷史系博士(2001)。現任中央研究院近代史研究所特聘研究員。研究領域為明清史、中國近代思想史。主要著作:《一個被放棄的選擇:梁啟超調適思想之研究》(1994)、《自由的所以然:嚴復對約翰彌爾自由思想的認識與批判》(1998)、The Meaning of Freedom: Yan Fu and the Origins of Chinese Liberalism(2008),《惟適之安:嚴復與近代中國的文化轉型》(2010),《近代中國的思潮與人物》(2013),《言不褻不笑:近代中國男性世界中的諧謔、情慾與身體》(2016),以及有關明清文化史、嚴復、梁啟超、胡適、蔣中正等之學術論文八十餘篇。

China seminar: updated schedule

China Seminar 2016-2017

From 15.15-17.00 in Vrieshof 1 – 6

 

28 Sep 2016   CANCELLED

Frank Pieke (LIAS): “Party Spirit: Producing Communist Belief in Contemporary China”

 

19 Oct 2016

Max K.W. Huang (Academia Sinica): “Evolution and Ethics and the Transformation of Knowledge in Modern China”

This lecture is part of the Taiwan Lectures on Chinese Studies.

 

9 Nov 2016

Weiyu Zhang (National University of Singapore): “Fandom Publics: The Internet and New Social Formation in China”

N.B.: This session starts at 16.00.

 

30 Nov 2016

Matt Ferchen (Tsinghua University): “Political Risk Assessment with Chinese Characteristics: Venezuela and Beyond”

 

 

 

Fri 16 Sept lecture by Prof. Ik-sang Eom: Siblings or Neighbors: Chinese and Korean

On Friday 16 September 2016

14.15-16.00

in Lipsius 235b

 

Professor Ik-sang Eom

from Hanyang University, Seoul

 

will give a lecture entitled

 

Siblings or Neighbors: Chinese and Korean

 

 

abstract

Typologically as well as lexically, Korean shares quite a number of properties with Chinese. The similarities go beyond the Sino-Korean part of the lexicon: we also find them with (seemingly?) indigenous Korean words. In this presentation, we will discuss why Chinese and Korean look similar and how they are related.

 

 

About the speaker

Professor Ik-sang Eom, now at the department of Chinese Language and Culture at Hanyang University, received his Ph.D. in East Asian linguistics from Indiana University in 1991. His areas of research include Chinese phonology, pedagogy, dialectology, and Sino-Korean linguistics. His publications include Chinese Linguistics from a Korean Perspective (2002, 2005) and Sino-Korean Phonology from a Chinese Linguistics Perspective (2008), both in Korean, and many other books and articles in Korean, English and Chinese.

 

all welcome!